top of page

Bij het opschalen van dienstverlening, processen en eigenlijk de gehele organisatie, stuiten scale ups op uitdagingen op het gebied van in-house technologie-expertise en het aantrekken van het juiste techtalent.

De behoefte om snel te veranderen en te blijven experimenteren om de beste product-markt-fit te bepalen maakt het nog belangrijker om high-performing development teams te vormen. In deze fase werkt een incrementele aanpak en agile ontwikkeling van nieuwe producten en diensten meestal het beste. Start met een prototype en lanceer pilots om feedback van buitenaf te krijgen. Onze experts ondersteunen interne teams bij scale-ups met de juiste expertise, kennis en een manier van werken die past bij de behoeften van elk bedrijf dat wil groeien.

Een veilige en gebruiksvriendelijke applicatie om eenvoudig verzekeringen aan te vragen.

Kroodle, een initiatief van Aegon, lanceerde innovatieve verzekeringen waarbij het mogelijk was om op basis data over een lagere premie aan te bieden. Worth kreeg de opdracht om in samenwerking met het team van Kroodle een webapplicatie te ontwikkelen die de benodigde data verzamelt om een aanbod te kunn . . .

De website voor de beste tips van locals, het perfecte hotel en alle highlights die je moet zien. 

Voor veel mensen zijn reisgidsen van time to momo dé manier om een stad te ontdekken. Hier vind je de leukste restaurants, een echt fijn hotel midden in de stad en weet je welke welke wijken in Berlijn, Parijs of welke stad in Europa je het beste kunt bezoeken. Naast de reisgids heeft time to momo met ee . . .

Whilst scaling product delivery, processes and basically the entire organisation, Scaleups encounter challenges in attaining sufficient in-house technology expertise and recruiting the right tech talent.

The need to experiment to determine best product-market fit and keep the ability to pivot quickly even makes building high-performing development teams more crucial. Using an incremental and agile development approach for products and services usually works best. Start with a prototype and launch a pilot as soon as possible to get feedback from the outside world. We support internal teams at scaleups with the right expertise, knowledge and a way of working that suits the needs of any company that wants to grow.

A secure and user-friendly application to easily apply for insurance.

Kroodle, an initiative of Aegon, launched innovative insurance policies where it was possible to offer a lower premium based on data. Worth was given the task, together with the Kroodle team, to develop a web application which collects the necessary data to be able to make an offer.

Aegon saw a need f . . .

The website for the best tips from locals, the perfect hotel and all the must-see highlights.

For many people, Time to Momo travel guides are the way to go when it comes to discovering a city. You can find the best restaurants, a really nice hotel in the middle of the city and you know which neighbourhoods in Berlin, Paris or which city in Europe you should visit. In addition to the travel guid . . .

Let's get this started!

Heb je een specifieke vraag of wil je graag ons advies? Plan dan een vrijblijvend online een afspraak in.

SECTOR

Scale-up

bottom of page