top of page

Betere besluitvorming door datavisualisatie voor Public Result

Visueel maken van vraag en aanbod in de transitie atlas leidt tot betere besluitvorming.

Doelstelling

De demografische samenstelling van Nederlandse dorpen, steden en regio's verandert, evenals de vraag naar publieke voorzieningen, wat het gebiedsontwikkeling en planning bemoeilijkt.

In opdracht van Public Result hebben we de Transitie Atlas ontwikkeld, een applicatie voor het vinden van een goede balans. Je kunt er scenario’s mee creëren die de mogelijke impact van toekomstige voorzieningen weergeven. Overleg met belanghebbenden kan dan op basis van deze scenario’s worden gevoerd en vertaald naar een business case om te bepalen wat de impact zou kunnen zijn. Gemeenten en provincies hebben toegang tot deze data waarmee ze kunnen voorspellen wat de impact van individuele behoeften is op de vraag naar regionale diensten.

"De Transitieatlas is een belangrijk inhoudelijk instrument om de balans te vinden tussen vraag en aanbod van winkels, scholen, sportvoorzieningen en voorzieningen voor wonen, welzijn en zorg."

Public Result

De aanpak

'- Focus op performance (verwerking van data in de backend, realtime resultaten op het scherm)
- Een klein, zeer gespecialiseerd team
- Hoge kwaliteit en future-proof

Resultaat

Visualisatie van demografische veranderingen - Met deze online applicatie kunnen beleidsmakers de bevolking beter van dienst zijn.

Betere besluitvorming op basis van feiten en beleid - De applicatie maakt data visueel, wat de nauwkeurigheid van besluitvorming verbetert.

Inzicht bieden in de belangen van betrokken partijen - Toegang tot deze data maakt het mogelijk om de impact van individuele behoeften op regionale voorzieningen te voorspellen.

bottom of page