top of page

Aanbod zorgverzekeringen van AXA Health nu uitgebreid met app

Revolutionaire klantoplossingen voor de gezondheidszorg via zelfhulp-app.

Doelstelling

Wist je dat meer dan 5% van alle zoekopdrachten op Google zorggerelateerd is en dat het zorgpad van patiënten vaak online begint?

Toen AXA Health ontdekte dat er vraag was naar overzichtelijke en eenvoudig toegankelijke hulpmiddelen voor de gezondheidszorg, die mensen konden helpen hun eigen gezondheid te monitoren en het beste in zichzelf naar boven te halen, werd het idee geboren om een gezondheids- en welzijnsapp te ontwikkelen. Deze app moest toegang bieden tot diverse programma's onder leiding van deskundigen op het gebied van onder andere slaap, mindfulness en fitness. Daarnaast wilde AXA Health ook een reeks zelfhulpservices in de app opnemen, zoals tools om te berekenen of de gezondheid past bij de fysieke leeftijd en een check om de geestelijke gezondheid te beoordelen. Deze app moest het aanbod voor zakelijke klanten op het gebied van welzijn ondersteunen en nieuwe afzetmogelijkheden voor particulieren bieden die verder gaan dan een zorgverzekering. Worth is een samenwerking met AXA aangegaan om deze visie te realiseren, waarbij Worth zorgde voor de technische kennis en productie-expertise om dit innovatieve idee om te zetten in een marktklare oplossing.

"We hebben gezien hoeveel impact deze aanpak intern heeft gehad en we zijn ervan overtuigd dat we het op de juiste manier hebben aangepakt. We hebben een cultuuromslag bewerkstelligd en zijn op het gebied van productie een andere weg ingeslagen. We hebben veel kennis opgedaan over het ontwerpen van een product samen met een klant, in plaats van voor een klant."

Calvin Mills, Tech Lead, AXA Health

De aanpak

AXA wilde de concurrentie voorblijven en al in een vroeg stadium feedback krijgen van gebruikers. Daarom ging het bedrijf op zoek naar een partner die hun productontwikkeling op een agile manier wist te moderniseren en een snelle route naar de markt kon bieden. Worth heeft AXA hierbij op de volgende manieren geholpen:

● Wij hebben een duurzame product roadmap ontwikkeld, waarbij de onderlinge afhankelijkheden in kaart zijn gebracht en er voor afstemming binnen het management is gezorgd. Ook zijn er agile bootcamps georganiseerd, zodat teams op één lijn zaten om deze nieuwe manier van werken uit te voeren en de app volgens schema op te leveren.

● In korte, aaneengesloten fasen is er tegelijkertijd aan de iOS- en Android-versie van de app gewerkt, waarbij nieuwe functies werden ontwikkeld naar aanleiding van feedback, onderlinge afhankelijkheden en koerswijzigingen. Ook knelpunten op het gebied van Continuous Integration (CI) en Continuous Delivery (CD) werden geanalyseerd om gerichte verbeteringen toe te passen en de ontwerptijd ten opzichte van de oorspronkelijke uitvoering met 80% te reduceren.

● Gebruikersgedrag is realtime inzichtelijk gemaakt door het inbouwen van data-analyses voor snelle feedback.

● Via een eenvoudig gebruikerstraject is er een vertical slice (een waardevolle wijziging in meerdere lagen van de systeemarchitectuur) gecreëerd om infrastructuur- en beveiligingsbeperkingen te ontdekken en ervoor te zorgen dat vanaf het begin de juiste tools en technologie werden toegepast om aan de compliance-vereisten te voldoen.

● Wij hebben een framework voor een cloud-first platform ontwikkeld dat aansluit bij het bestaande infrastructuurmodel van de klant en dat eenvoudig herbruikbare patronen bevat. Hierdoor is het framework ook geschikt voor toekomstige projecten.

● Wij hebben codeanalysetools toegevoegd om de meetmethoden voor kwaliteit en veiligheid te verbeteren.

● Er zijn samenwerkingsverbanden tussen teams opgezet om best practices uit te wisselen en workshops over threat-modelling gehouden om het veiligheidsbewustzijn op peil te houden.

Deze totaalaanpak maakte productie van de mobiele app op grote schaal mogelijk, waarbij er een platformframework werd ontwikkeld dat door de klant eenvoudig kan worden hergebruikt bij toekomstige projecten.

Resultaat

Klaar om op te schalen
- De eerste testfase, waarin een aantal grote bedrijfsorganisaties positieve feedback heeft gegeven, is succesvol verlopen. AXA gaat het product nu verder optimaliseren in de aanloop naar een bredere marktintroductie.

Eerste zelf ontwikkelde app
- Dankzij de samenwerking met Worth heeft AXA Health de app keurig volgens schema op de markt kunnen brengen. Het is de eerste app van AXA Health in het Verenigd Koninkrijk.

Uitzonderlijk snelle oplevering
- De eerste versie van de welzijnsapp werd al na zes maanden getest en het eindproduct was na twaalf maanden beschikbaar in de appstores.

bottom of page