top of page

Let's get this started!

Heb je een specifieke vraag of wil je graag ons advies? Plan dan een vrijblijvend online een afspraak in.

Visueel maken van vraag en aanbod in de transitie atlas leidt tot betere besluitvorming.

De demografische samenstelling van Nederlandse dorpen, steden en regio's verandert, evenals de vraag naar publieke voorzieningen, wat het gebiedsontwikkeling en planning bemoeilijkt.


In opdracht van Public Result hebben we de Transitie Atlas ontwikkeld, een applicatie voor het vinden van een goede balans. Je kunt er scenario’s mee creëren die de mogelijke impact van toekomstige voorzieningen weergeven. Overleg met belanghebbenden kan dan op basis van deze scenario’s worden gevoerd en vertaald naar een business case om te bepalen wat de impact zou kunnen zijn. Gemeenten en provincies hebben toegang tot deze data waarmee ze kunnen voorspellen wat de impact van individuele behoeften is op de vraag naar regionale diensten.

Macbook waarop de datavisualisatie van Public Result te zien is.

Overzicht technologiëen

Drupal

Industrie

Public and government

Visuele data beschikbaar voor regionale partijen

Met deze online applicatie kunnen beleidsmakers de bevolking beter van dienst zijn. De applicatie maakt data visueel, wat de nauwkeurigheid van besluitvorming verbetert. Toegang tot deze data maakt het mogelijk om de impact van individuele behoeften op regionale voorzieningen te voorspellen.

"Gemeenten en provincies kunnen zo beter voorspellen wat de impact van individuele behoeften is op de vraag naar regionale diensten."

Ernout van der Waard, Founder Worth

Realtime resultaten

Worth heeft de applicatie gebouwd met focus op performance. Alle data wordt verwerkt in de backend. Deze data worden beschikbaar gesteld om realtime resultaten op te halen voor de juiste partijen. In een klein, gespecialiseerd team hebben we gezorgd voor een hoge kwaliteit en future-proof toepassing.

"De Transitieatlas is een belangrijk inhoudelijk instrument om de balans te vinden tussen vraag en aanbod van winkels, scholen, sportvoorzieningen en voorzieningen voor wonen, welzijn en zorg."

Public Result

Betere besluitvorming door datavisualisatie

Inzicht bieden in de belangen van betrokken partijen

Visualisatie van demografische veranderingen

Betere besluitvorming op basis van feiten en beleid

Visualisatie van data voor betere inzichten

bottom of page